Showing the single result

PTP 820S Backhaul
PTP 820S Backhaul

PTP 820S is an all-outdoor point-to-point licensed microwave unit.Thông số kỹ thuật     Liên hệ mua hàng

Chi tiết