ePMP 3000
with No Comments

Triển khai ePMP 3000 này tại Indonesia ePMP 3000 Nguồn: Cambium Networks MITEL DISTRIBUTION Address: 38A Lê Văn Huân, Phường … Read More

Nền tảng ePMP xây dựng để cung cấp kết nối từ một thành phố đến một trung tâm thương mai cách xa nhau.
with No Comments

Nền tảng ePMP xây dựng để cung cấp kết nối từ một thành phố đến một trung tâm thương mai … Read More

Giải pháp băng thông rộng ePMP
with No Comments

Tự do kết nối mọi điểm. Tùy chọn cho tất cả người dùng từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. … Read More

Wifi E500
with No Comments

cnPilot e500 Enterprise Outdoor Thiết bị cnPilot ™ E500 là một điểm truy cập Wifi ngoài trời cho các doanh nghiệp quy mô lớn, … Read More

TRAINING VỀ THIẾT BỊ WIFI CAMBIUM NETWORKS
with No Comments

TRAINING VỀ THIẾT BỊ WIFI CAMBIUM NETWORKS Tại địa chỉ văn phòng công ty 38A Lê Văn Huân, Phường 13, … Read More

BUỔI TRAINING VỀ THIẾT BỊ CAMBIUM NETWORKS PTP/PMP
with No Comments

 TIN TỨC BUỔI TRAINING VỀ THIẾT BỊ CAMBIUM NETWORKS PTP/PMP Tại địa chỉ văn phòng công ty 38A Lê Văn … Read More

Tuyển dụng Nhân viên Sales Admin
with No Comments

Nhân viên Sales Admin Nơi làm việc: Văn phòng Mitel 38A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình TP … Read More

1 2