Giải Pháp Camera Đo Thân Nhiệt Obitek Networks

with No Comments

Giải pháp Camera đo thân nhiệt – Obitek Owl CAM4126BT:

Giải pháp Camera đo thân nhiệt – Obitek Ant CAM4125BT:

Giải pháp Camera đo thân nhiệt – Obitek Panda CAM4024BT:

Giải pháp camera thân nhiệt giám sát nhiệt độ cơ thể và đưa ra cảnh báo trong các khu công nghiệp, Sân bay, bệnh viện, trường học,….
Ngoài ra giải pháp camera thân nhiệt còn sử dụng cho mục đích giám sát thân nhiệt cho nhân viên nhà máy, cho nhân viên văn phòng công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *