Giải Pháp Phủ Sóng Wifi Obitek Networks Cho Trường Học

with No Comments

Giải pháp cung cấp WiFi internet băng thông rộng chuyên dụng cho trường học bao gồm: khu vực văn phòng và khu vực sân trường, đáp ứng được nhu cầu truy cập internet tốc độ cao, số lượng kết nối đồng thời cực lớn, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy trực tuyến và nhu cầu truy cập internet của giáo viên và học sinh sinh viên.

Hệ thống sử dụng các thiết bị điểm phát sóng chuyên dụng cho trường học với kết cấu mạnh mẽ, và băng thông rộng School SAP880 và School SAP780 đáp ứng các  tiêu chí  Smart – Secure – Scalable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *