Giải Pháp Camera Đo Thân Nhiệt Obitek Networks
with No Comments

Giải pháp Camera đo thân nhiệt – Obitek Owl CAM4126BT: Giải pháp Camera đo thân nhiệt – Obitek Ant CAM4125BT: … Read More

Giải Pháp Phủ Sóng Wifi Obitek Networks Cho Trường Học
with No Comments

Giải pháp cung cấp WiFi internet băng thông rộng chuyên dụng cho trường học bao gồm: khu vực văn phòng … Read More

Giải Pháp Truyền Dẫn Không Dây Và Camera Giám Sát Obitek Networks Cho Nhà Máy
with No Comments

Giải pháp cung cấp WiFi internet và Wireless Camera cho khu dân cư, nhà máy và các khu công nghiệp. … Read More

Giải Pháp Phủ Sóng Wifi Obitek Networks Cho Tòa Nhà Và Khách Sạn
with No Comments

Giải pháp phủ sóng mạng nội bộ không dây WLAN và  Wifi internet cho mạng nội bộ văn phòng công … Read More

Giải Pháp Truyền Dẫn Không Dây PtP, PmP Và Camera Quan Sát Obitek Networks Cho Khu Công Nghiệp
with No Comments

 Giải pháp ứng dụng truyền dẫn không dây PtP và PmP của Obitek Networks vào hệ thống camera giám sát … Read More