Lắp đặt PMP 450m

with No Comments

Lắp đặt hiện trường của PMP 450m AP tại Rwanda, thành phố Kigali của Axiom Networks

Nguồn : Cambium Networks

MITEL DISTRIBUTION
Address: 38A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (+84) 0944.177.633
 (+84) 28 39.955.806 & Fax (+84) 28 39.955.308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *