Lắp đặt thiết bị PtP/PmP tại Giàn Khoan Dầu Khí Petronas

with No Comments

Ngày 30/03/2021 Cán bộ kỹ thuật Mitel Distribution phối hợp với đơn vị đối tác Tessco JSC thực hiện chuyến công tác tại Giàn khoan theo yêu cầu của Tổng công ty Dầu khí Petronas.

Hoàn thành lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị kết nối PTP/PMP theo hợp đồng bảo trì hàng năm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *