Nền tảng ePMP xây dựng để cung cấp kết nối từ một thành phố đến một trung tâm thương mai cách xa nhau.

with No Comments

Nền tảng ePMP xây dựng để cung cấp kết nối từ một thành phố đến một trung tâm thương mai cách xa nhau.

https://mitel.vn/danh-muc-san-pham/epmp/

Nền tảng ePMP xây dựng để cung cấp kết nối từ một thành phố đến một trung tâm thương mai cách xa nhau. Nó được sử dụng cho các ứng dụng của công ty như truyền tải giọng nói, dữ liệu và video cũng như kiểm soát truy cập chính trong việc xây dựng sân bay quốc tế Mexico City mới.

ePMP_7

ePMP_1

ePMP_2

ePMP_3

ePMP_4

Nguồn: https://www.cambiumnetworks.com

https://mitel.vn/danh-muc-san-pham/epmp/

MITEL DISTRIBUTION
Address: 38A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (+84) 0944.177.633
 (+84) 28 39.955.806 & Fax (+84) 28 39.955.308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *