Alvarion WBSn-2400-O Omni Base Station

WBSn – 2400-O là thiết bị phát sóng tích hợp gồm 3 anten với 3 sóng phủ 360o
•    WBSn, tích hợp công nghệ Beamforming đa luồng và chuẩn MIMO 3×3:3 802.11n hoạt động ở băng tần 2.4Ghz, 3 cây anten đa hưởng Omni, ngõ vào PoE, phù hợp FCC/TUV.
•    Tổng công suất EIRP 43 dBm.
•    Chuẩn môi trường IP 68.
•    Dung lương tổng lên tới 450Mbps.
•    Số lượng user 250 tùy theo độ rộng kênh.
•    Vùng phủ rộng lớn, khoảng cách truyền xa.
•    Cung cấp công nghệ beam-forming hoạt động ở môi trường NLOS.
•    Độ lợi liên kết lớn nên có thể xuyên thấu trong các tòa nhà.
•    Giảm sự can thiệp nhiều của tần số xung quanh.Download Spec Sheet     Where to Buy

Description

WBSn – 2400-O là thiết bị phát sóng tích hợp gồm 3 anten với 3 sóng phủ 360o
•    WBSn, tích hợp công nghệ Beamforming đa luồng và chuẩn MIMO 3×3:3 802.11n hoạt động ở băng tần 2.4Ghz, 3 cây anten đa hưởng Omni, ngõ vào PoE, phù hợp FCC/TUV.
•    Tổng công suất EIRP 43 dBm.
•    Chuẩn môi trường IP 68.
•    Dung lương tổng lên tới 450Mbps.
•    Số lượng user 250 tùy theo độ rộng kênh.
•    Vùng phủ rộng lớn, khoảng cách truyền xa.
•    Cung cấp công nghệ beam-forming hoạt động ở môi trường NLOS.
•    Độ lợi liên kết lớn nên có thể xuyên thấu trong các tòa nhà.
•    Giảm sự can thiệp nhiều của tần số xung quanh.