EnGenius EUB9603H Wireless USB Adapter

EUB9603H là thiết bị adapter chuẩn USB 802.11n công suất phát 600mW với anten rời độ lợi 5dBi. Với thiết kế RF tối ưu, EUB9603H có thể mở rộng lên tới 33dBm(2000mW) EIRP. Đây là thiết bị hoàn hảo sử dụng với thiết bị đầu cuối chuẩn 802.11b/g và hỗ trợ công nghệ Pre-N.
•    Thiết bị adapter USB công suất mạnh chuẩn không dây 11b/g/n.
•    Công suất phát mạnh 600mW.
•    Vùng phủ tăng tới 32 lần.
•    Anten rời độ lợi 5 dBi.
•    Hoạt động trên dải tần 2.400 Ghaz – 2.484 Ghz.
•    Kiểu điều chế: OFDM, BPSK, QPSK, 16- QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK, CCK.
•    Anten được mở rộng để tăng độ nhạy thu tối ưu.
•    Hỗ trợ bảo mật: WEP 64/128, WPA và WPA2.
•    Dễ dàng cấu hình và cài đặt phần mềm thiết bị.Download Spec Sheet     Where to Buy

Category:

Description

EUB9603H là thiết bị adapter chuẩn USB 802.11n công suất phát 600mW với anten rời độ lợi 5dBi. Với thiết kế RF tối ưu, EUB9603H có thể mở rộng lên tới 33dBm(2000mW) EIRP. Đây là thiết bị hoàn hảo sử dụng với thiết bị đầu cuối chuẩn 802.11b/g và hỗ trợ công nghệ Pre-N.
•    Thiết bị adapter USB công suất mạnh chuẩn không dây 11b/g/n.
•    Công suất phát mạnh 600mW.
•    Vùng phủ tăng tới 32 lần.
•    Anten rời độ lợi 5 dBi.
•    Hoạt động trên dải tần 2.400 Ghaz – 2.484 Ghz.
•    Kiểu điều chế: OFDM, BPSK, QPSK, 16- QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK, CCK.
•    Anten được mở rộng để tăng độ nhạy thu tối ưu.
•    Hỗ trợ bảo mật: WEP 64/128, WPA và WPA2.
•    Dễ dàng cấu hình và cài đặt phần mềm thiết bị.