EnGenius Zone Controller

Phần mềm quản lí Tập trung Engenius là phần mềm quản lí các Aps, cung cấp công cụ thích hợp người quản trị IT, cài đặt và quản lí hệ thống mạng  cho người triển khai, quản lí và vận hành hệ thống không dây. Với công cụ quản lí Zone,thiết bị AP trong nhà và ngoài trời, Client Bridge có thể được cấu hình, điều khiển và giám sát từ trung tâm.
Bộ quản lí Zone là công cụ hoàn hảo cho các tổ chức triển khai nhiều thiết bị Engenius rộng lớn, thiết bị không dây Engenius khác trong môi trường, hạ tầng phức tạp.
•    Dễ dàng cài đặt với giao diện dễ sử dụng.
•    Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
•    Giảm thiểu thời gian cài đặt
•    Vùng phủ không dây được giám sát thực.
•    Giám sát và điều kiển ngay lập tức.
•    Giám sát luồng tải dữ liệu vởi AP, MAC và địa Chỉ IP.
•    Nâng cấp phần mềm đồng thời cho các AP/Bridge.
•    Thiết lập và đồng bộ vùng phủ trên bản đồ.
•    Thiết lập giá trị nhờ địa chỉ MAC hay IP hoặc người sử dụng.
•    Thống kế AP theo thời gian thực.Download Spec Sheet     Where to Buy

Category:

Description

Phần mềm quản lí Tập trung Engenius là phần mềm quản lí các Aps, cung cấp công cụ thích hợp người quản trị IT, cài đặt và quản lí hệ thống mạng  cho người triển khai, quản lí và vận hành hệ thống không dây. Với công cụ quản lí Zone,thiết bị AP trong nhà và ngoài trời, Client Bridge có thể được cấu hình, điều khiển và giám sát từ trung tâm.
Bộ quản lí Zone là công cụ hoàn hảo cho các tổ chức triển khai nhiều thiết bị Engenius rộng lớn, thiết bị không dây Engenius khác trong môi trường, hạ tầng phức tạp.
•    Dễ dàng cài đặt với giao diện dễ sử dụng.
•    Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
•    Giảm thiểu thời gian cài đặt
•    Vùng phủ không dây được giám sát thực.
•    Giám sát và điều kiển ngay lập tức.
•    Giám sát luồng tải dữ liệu vởi AP, MAC và địa Chỉ IP.
•    Nâng cấp phần mềm đồng thời cho các AP/Bridge.
•    Thiết lập và đồng bộ vùng phủ trên bản đồ.
•    Thiết lập giá trị nhờ địa chỉ MAC hay IP hoặc người sử dụng.
•    Thống kế AP theo thời gian thực.