Firetide FWC 1000 WLAN Controller

Bộ điều khiển WLAN 1000 WLAN Controller của Firetide hỗ trợ 50 thiết bị Aps.

Bộ Hotspot Wifi này bao gồm thiết bị điều khiển WLAN Firetide quản lí 50 Aps, có 4 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps, một cáp mạng RJ45, bao gồm nguồn cấp 12VDC, dây nguồn AC Bắc Mỹ 2 mét.

Thông số kỹ thuật     Liên hệ mua hàng

Mô tả chi tiết

Bộ điều khiển WLAN 1000 WLAN Controller của Firetide hỗ trợ 50 thiết bị Aps.

Bộ Hotspot Wifi này bao gồm thiết bị điều khiển WLAN Firetide quản lí 50 Aps, có 4 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps, một cáp mạng RJ45, bao gồm nguồn cấp 12VDC, dây nguồn AC Bắc Mỹ 2 mét.