PTP 450b High Gain Backhaul

Up to 300 Mbps in a 40 MHz channel. Frequency range is 4.9 – 5.925 GHzThông số kỹ thuật     Liên hệ mua hàng

Category: Tag:

Mô tả chi tiết

Up to 300 Mbps in a 40 MHz channel. Frequency range is 4.9 – 5.925 GHz