PTP 820G Backhaul

PTP 820G is a split-Mount / All-Indoor unit, with Multi-Carrier OptionsThông số kỹ thuật     Liên hệ mua hàng

Category: Tag:

Mô tả chi tiết

PTP 820G is a split-Mount / All-Indoor unit, with Multi-Carrier Options