Kết Nối internet không dây
with No Comments

Cambium Networks và Tilson Technology hợp tác để cung cấp kết nối tới Bãi biển tới Beacon Thách thức là … Read More

ePMP3000 and cnPilot e501 and e700
with No Comments

Lắp đặt ePMP3000 và cnPilot e501 và e700 tại Bãi biển 2019 đến Beacon ở Cape Elizabeth, Maine. Tilson Technologies … Read More

Lắp đặt PMP 450m
with No Comments

Lắp đặt hiện trường của PMP 450m AP tại Rwanda, thành phố Kigali của Axiom Networks Nguồn : Cambium Networks … Read More

ePMP 3000
with No Comments

Triển khai ePMP 3000 này tại Indonesia ePMP 3000 Nguồn: Cambium Networks MITEL DISTRIBUTION Address: 38A Lê Văn Huân, Phường … Read More

Nền tảng ePMP xây dựng để cung cấp kết nối từ một thành phố đến một trung tâm thương mai cách xa nhau.
with No Comments

Nền tảng ePMP xây dựng để cung cấp kết nối từ một thành phố đến một trung tâm thương mai … Read More

Giải pháp băng thông rộng ePMP
with No Comments

Tự do kết nối mọi điểm. Tùy chọn cho tất cả người dùng từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. … Read More

Wifi E500
with No Comments

cnPilot e500 Enterprise Outdoor Thiết bị cnPilot ™ E500 là một điểm truy cập Wifi ngoài trời cho các doanh nghiệp quy mô lớn, … Read More

1 2 3 4 5 6