Truyền tín hiệu hai điểm lên đến 145 km kết hop antenna với ePMP 1000

with No Comments

Mitel Distribution Nhà phân phối Cambium Networks
Phân phối dòng sản phẩm Cambium Networks đến từ Mỹ

MITEL DISTRIBUTION
Address: 38A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: (+84) 0944.177.633
Tel: (+84) 28 39.955.806 & Fax (+84) 28 39.955.308
Email: info@mitel.vn – Website: mitel.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *